“ISTRAŽIVAČKI CENTAR MILKOVIĆ PENDULUM” NOVI SAD

“ISTRAŽIVAČKI CENTAR MILKOVIĆ PENDULUM” NOVI SAD

istraživački centar se bavi realizacijom inovacija, pronalazaka i izuma spremnih za masovnu proizvodnju iskazanu i dokazanu radom prototipova inovacija, pronalazaka, izuma i tehničko -tehnoloških rešenja ( know -how ) .Svi modeli su funkcionalni i uiglavnom se odnose na vanketegorijsku energetsku efikasnost. Neophodnost uvođenja inovacija u postojeće sisteme i strukture sistema je očigledna, mi nudimo rešenja koja rešavaju određene problematike na takav način da poslovni partner koji uzme takva rešenja
automatski biva u prednosti na tržištu kojim se bavi. Sklopili smo ugovore o saradnji sa klasterom za energetsku efikasnost, zatim veterinarskim institutom i stočarskim fakultetom kao i asocijacijom mlekara Vojvodine na četiri ( od sedam) paralelnih projekata istraživanja kvantitativne uštede odnosno izmerenog značaja primene naših modela….
Radno vreme od 8 – 16 subotom od 8 – 12

021/293 23 93 , 021/ 63 66 487 , 066/ 400 395
Gagarinova 8 Novi Sad
21000
28146833
108549572