JIWAY SOFTWARE COMPANY

Featured Listing
JIWAY SOFTWARE COMPANY

Jiway se specijalizovao za kompletna web front-office rešenja koja vam pomažu da budete na usluzi Vašim kupcima. Dizajn, izrada i distribucija dokumentacije i izveštaja za klijente dodatno podržava proaktivno upravljanje odnosima sa klijentima i unapređuje Vašu marketinšku strategiju.

+381 21 301 37 19
Kralja Aleksandra 12,Novi Sad
21000
21161799
109323872