KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA „SMART TOURS“ BEOGRAD

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA „SMART TOURS“ BEOGRAD

Knjigovodstvena agencija koja pruža računovodstvene i knjigovodstvene usluge. Knjiženje glavne knjige, vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija, analitička evidencija konta, obračun poreza na dodatu vrednost i izrada obrasca, obračun zarada, obračun zakupa, izrada završnog računa, izrada M-4 obrazaca, izrada ugovora o radu, prijave i odjave radnika…

 

063/880 26 29, 069/14 555 69, 011/ 40 74 794
Cvetanova ćuprija 18,Beograd
11000
20643668
109694387