KOLO SRPSKIH SESTARA KRAGUJEVAC

KOLO SRPSKIH SESTARA KRAGUJEVAC

Kolo srpskih sestara Kragujevac je dobrovoljno, dobrotvorno udruženje građanki koje baštini tradiciju Kola srpskih sestara osnovanog na Krstovdan 1903. godine u Kragujevcu. Nakon zabrane rada Kola 1945, Kolo obnavlja rad 1991. godine kao Mesni odbor Kola srpskih sestara iz Beograda. Početkom 2017. godine Kolo srpskih sestara Kragujevac je registrovano kao udruženje građana sa statusom pravnog lica, koje je nastavilo da tesno sarađuje sa Kolima srpskih sestra iz Srbije i dijaspore. Osnovna misija Kola je širenje načela dobrote i čovečnosti, a ostvaruje se kroz humanitarni i kulturno-prosvetiteljski rad. Pored brojnih humanitarnih akcija s ciljem pružanja pomoći najugroženijima iz Kragujevca i okoline i organizovanja brojnih i raznovrsnih kulturnih manifestacija, Kolo ima razvijenu izdavačku delatnost i objavljuje godišnji časopis SESTRINSTVO.
Radno vreme: Ponedeljak, sreda i petak 10-12 i po potrebi

034/ 337-056
Miloja Pavlovića 12, Kragujevac
34000
28219369
109855087