“KRUŠIK ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR” DOO VALJEVO

“KRUŠIK ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR” DOO VALJEVO

*

delatnost centra je istraživanje i razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

*
upisan u Registar inovacionih organizacija pod brojem 110-00-6/2008-01 (RIO 55/08) kod Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

*

urađeni su i impletirani projekti koji su uz inovativnost i pronalazaštvo stvorili nove proizvode i procese

*
istraživači su višestruko nagrađivani za projekte koje su radili u saradnji sa stručnjacima iz drugih naučnih institucija u okviru
takmičenja za NTI i od strane Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograd

*
uz saradnju sa visokostručnim kadrovima osnivača radili na usavršavanju tehnoloških procesa i proizvoda HK “Krušik” a.d. Valjevo
*
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je sufinansiralo nekoliko projekata “Krušik istraživačko razvojnog centra” u okviru Javnih poziva za inovacione projekte

Radno vreme – radnim danima do 07:00 do 15:00

014/226 686 ,014/226-723
Vladike Nikolaja 59, Valjevo, Srbija
14000
20283777
104980134