MISIJA KREATIVA KLADOVO

MISIJA KREATIVA KLADOVO
Udruženje građana koje se bavi očuvanjem tradicije i starih zanata i izradom suvenira u cilju obogaćivanja turističke ponude.

Socijalno preduzetništvo,javni radovi,edukacije za invalide,zapošljavanje žena,prodaja suvenira.

019/ 802 457 064/39 81 880
Dunavska 1a, Kladovo
19320
17685848
105168977
  • MISIJA KREATIVA KLADOVO