OŠ “MLADOST” VRNJCI

OŠ “MLADOST” VRNJCI

Osnovna škola „Mladost“ se nalazi pored magistralnog puta Kraljevo-Kruševac u selu Vrnjci. U matičnoj školi nastava se izvodi u 11 odeljenja od I – VIII razreda.
U sastavu OŠ „Mladost“ radi jedno područno u Štulcu gde se izvodi nastava u 2 odeljenja. Ovo odeljenje udaljeno je od matične škole 3 km.
Matična škola ima dva objekta, staru i novu zgradu. Stara zgrada sazidana je 1930. god. sredstvima banjskog dobrotvora-trgovca i tadašnjeg predsednika opštine Milorada Grujića, poznatog kao veoma dobrog i humanog čoveka. Milunka Vidaković, domaćica iz Vrnjaca poklonila je zemljište za izgradnju škole, ali pod uslovom da se na dan njene slave Đurđevdan otvori škola i da se na taj dan okupi omladina i meštani kao i da se njena slika istakne na vidno mesto u školi. Površina poklonjene zemlje je 1 hektar. Nova školska zgrada sazidana je 1996.godine, a kompletni radovi završeni su 2009.god.
Školu danas pohađa 216 učenika, a zaposlenih je 44.

036/631-468, 631-885
Železnička 26, Vrnjci
36217
7176341
101076034