PARK PALIĆ DOO

Featured Listing
PARK PALIĆ DOO
PARK PALIĆ DOO

Park Palić d.o.o. osnovali su Republika Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica sa jasnim opredeljenjem da Palić postane evropska turistička destinacija visoke kategorije. Razvojni put je uređen Projektom razvoja turističkog kompleksa – Master planom.

Osnovni zadatak preduzeća Park Palić d.o.o. je priprema, ocena i kontrolisanje Master plana, a sve u cilju:

* Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja
* Otvaranja novih radnih mesta
* Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Park Palić d.o.o. je istovremeno i partner i servis za sve investitore zainteresovane za ulaganje u projekte koji su predviđeni Master planom.

U nadležnosti preduzeća su sledeći poslovi:

* Upravljanje turističkim prostorom
* Identifikovanje lokacija
* Izrada idejnih rešenja po pojedinim lokacijama
* Izrada studija izvodljivosti
* Objava konkursa za izbor najpovoljnijeg partnera za pojedine projekte
* Uređenje ugovornih odnosa sa izabranim partnerom
* Upravljanje projektima

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice, za sigurno i efikasno ulaganje.

+381 (0)24 602 780
Kanjiški put 17a, Palić
24413
20564873
106257395