PR “BTC CONSULTING” RUMA

PR “BTC CONSULTING” RUMA

Pružamo konsalting usluge u vezi sa menadžment konsaltingom, vodjenjem poslovnih knjiga i finansijskim konsaltingom. Uvodimo procedure rada, organizujemo poslovanje i vršimo različite vrste obuka za zaposlene. Vršimo registraciju firmi. Pišemo projektnu dokumentaciju, pratimo domaće i EU fondove.
Radno vreme: 7.00 – 20.00

022/471-703 064/12 86-084
Veljko Dugošević 94/32 ,Ruma
22400
64085913
109311267