PR“UMETNIK DABAR“ SUBOTICA

PR“UMETNIK DABAR“ SUBOTICA
PR“UMETNIK DABAR“ SUBOTICA

Предузетничка радња Уметник ДАБАР се бави уметничком обрадом дрвета и израђује разне уникатне употребне и украсне предмете од дрвета као што су иконе, слике у дуборезу, намештај са дуборезом, алакте за ткање на традиционалан начин, играчке и дидактички материјал од дрвета. Израђују се и реквизити за дечја игралишта са ликовима животиња за које ПР поседује атесте који говоре о европском квалитету и стандардима који важе и у нашој земљи. Располаже са Сертификатом за производе уметничког заната који је
добијен 05.08.2016. године од Министарства привреде Србије под бројем 313-01-48/2016- 06.

Радно време: 07.00 – 15.00

 

064/22 96 640 ,064/15 04 220
Celjska 101,Subotica
24000
64251333
109544772