SAVEZ PČELARSKIH ORGANIZACIJA VOJVODINE

SAVEZ PČELARSKIH ORGANIZACIJA VOJVODINE

Napredni vojvođanski pčelari  su odmah nakon I svetskog rata organizovali  Centralno pčelarsko društvo “Vojvodina” u Novom Sadu, a koje je nakon nekoliko loših pčelarskih godina, posle deset godina prestalo sa radom. Tek 7. novembra 1937. god. ponovo se osniva   Centralno pčelarsko društvo „Vojvodina“ sa sedištem u Novom Sadu  ul. Vodnikova br.8 . Ono ujedinjuje rad skoro svih pčelarskih društava na teritoriji Vojvodine. Godine 1938. štampa se   časopis Vojvođanski pčelar. Prvi urednik je  dr Simo Grozdanić, a zatim ing. Stevan Šerban.  Početkom II svetskog rata list  prestaje sa izlaženjem.Po oslobođenju,  posticajnim merama države, pčelarstvo u celini i društva pčelara dostižu maksimalni razvoj. Centralno pčelarsko društvo je 1969. god. imalo preko 80 podružnica. Značajnu pomoć pčelarstvu doprinelo je   donošenje pokrajinskog  Zakon o pčelarstvu 1972. godine.

Na osnovu novog Zakona o društvenim organizacijama, reorganizuju se pčelarska udruženja kojih  je u tom periodu  bilo  oko 50 sa 3.000 aktivnih članova i 11. marta 1974. godine osniva se Savez pčelarskih organizacija Vojvodine (SPOV) sa sedištem u Novom Sadu u ulici Pavla Papa br. 3. Prvi predsednik bio je Ištvan Boršoš, ekonomista, a sekretar dr med. Luka Kolarović.

I pored svih poteškoća sa kojima se pčelarstvo suočava, danas SPOV ima najmanje 2.500 pčelara organizovanih u 60 pčelarskih društava. Ciljevi su  razvoj i unapređenje pčelarstva kao privredne grane, objedinjavanje rada pčelarskih udruženja.

Sadržajne i uspešne aktivnosti Saveza proističu iz Plana i programa rada skupštine SPOV-a kao najvišeg organa, rada Izvršnog, Nadzornod odbora, Suda časti  SPOV-a i njegovih komisija.

SPOV poklanja veliku pažnju obrazovanju pčelara. Pruža svakoj pčelarskoj organizaciji mogućnost da angažuje uz određenu nadoknadu nekog od predavača sa spiska  predavača SPOV-a.

SPOV  tradicionalno (XVIII put u 2010.g.) organizuje SAVETOVANJE  pčelara u Novom Sadu, prve subote u martu  koje je najstarije na ovim prostorima i okuplja i do 2.000 pčelara i naučnih radnika iz Srbije i okruženja.

SPOV je svake godine suorganizator pčelarskih manifestacija mnogim pčelarskim organizacijama u Vojvodini. Na njima  se  putem prodajnih izložbi građanstvu  propagira  potrošnja  pčelinjih  proizvoda i njen značaj u apiterapija i vrši smotra pčelarske opreme, pribora, preparata za suzbijanje pčelinjih bolesti, literature i dr..

SPOV ima punu podršku i razumevanje resornih sekretarijata Izvršnog Veća Vojvodine, naročito sekretarijata za poljoprivredu i uspešnu saradnju sa naučnim institucijama i organizacijama u Vojvodini u svim aktivnostima koje preduzima  u cilju razvoja pčelarstva u Vojvodini.

SPOV ima  dobru saradnju sa Savezom pčelarskih organizacija Srbije. Ona se ogleda na više aktivnosti zajedničkog delovanja kod nadležnih državnih organa Srbije u donošenju novih i izmenama postojećih propisa u pčelarstvu i drugim aktivnostima u interesu unapređenja pčelarstva Srbije.

063/547 012
Pavla Papa 3,Novi Sad
21000
08089485
  • SAVEZ PČELARSKIH ORGANIZACIJA VOJVODINE