SAVEZ UČITELJA REPUBLIKE SRBIJE

Featured Listing
SAVEZ UČITELJA REPUBLIKE SRBIJE

Савез учитеља Републике Србије (СУРС) је организација цивилног друштва, професионално удружење, а основан је 1982. године. Тренутно броји око 10.000 чланова који су организовани у 57 локалних учитељских удружења у градовима широм Србије. Савез учитеља Републике Србије остварује циљеве у области јачања професионалних компетенција и информисања наставника, образовања деце, младих и одраслих, утицаја на образовне политике, стварања услова за једнаке могућности и људска права за све, научно-истраживачког рада у образовању и васпитању, унапређивања квалитета рада у образовању, примене и развоја информационо-комуникационих технологија у образовању, безбедности деце, школског спорта и рекреације, уметности и културе, одрживог развоја и заштите животне средине, развоја локалне заједнице, руралног развоја, образовног туризма, развоја цивилног друштва и заступања својих чланова.
Радно време: 7:30 – 15:30 (од понедељка до петка)

011 32 45 385
Dečanska 6/III, Beograd
11000
07088264
102210084