SINERGIJA LESKOVAC

SINERGIJA LESKOVAC

Sinergija je udruženje eksperata različitih profila okupljenih oko zajedničke misije unapređenja kvaliteta života u Srbiji I regionu.

Postoji od 2011. godine I realizuje obuke stručnjaka npr.:

– lekara I medicinskih sestara za poboljšanje komunikacije sa obolelima od raka I članovima njihovih porodica kroz projekat “Računajte na nas”*

-zdravstvenih, prosvetnih radnika I upošljenih u socijalnoj zaštiti da poboljšaju svoje usluge vodeći računa I o svom psihofizičkom zdravlju kroz projekte “Pomoć pomagačima” I “Supervizija”

Kroz projekat “Kvalitetniji život za Leskovčane – Lične nedoumice” realizuje programe za zainteresovane građane :

–       kako  se izboriti sa stresom,

–       poboljšati veštine komunikacije

–       kako poboljšati partnerske odnose

–       o roditeljstvu

–       seksualnosti

–       razvoju ličnih potencijala

Suosnivačica je I članica NALOR-a – nacionalne asocijacije lečenih od raka I bavi se primordijalnom prevenciom bolesti – radi sa zdravima da ostanu zdravi, ali I osnažuje obolele I članove njihovih porodica da se izbore sa teškoćama koje ova bolest nosi sa sobom, prepoznaju poruku bolesti i unaprede kvalitet svog života kroz obuke za “Grupe samopomoći”, “Radionice sa decom I porodicama obolelih”, muzikoterapijom I terapijom plesnim pokretom.Cilj radionica je jačanje samopouzdanja, povratak u normalne tokove života, osvešćivanje značaja zdravog tela, ljubavi za sebe i svoje telo. Plesni pokret praćen muzikom i pravilnim disanjem blagotvorno deluje na sve unutrašnje sisteme, na kardiovaskularni, sistem za varenje, mozak, mišiće…, jača fizičko i mentalno zdravlje i olakšava proces izlečenja. Cilj
je, zapravo, da se promeni način života, koji je i doveo do oboljenja.

Sinergija se bavi i mladima – članica je AKTIVATORA i partner u realizaciji programa za osnaživanje mladih za zapošljavanje I samozapošljavanje kroz mentorisanje. Učestvuje u kreiranju obuka mentora / uspešnih poslovnih ljudi da na što bolji način pomognu mladima na putu profesionalnog ostvarenja.

U susret potrebama dece sa smetnjama u razvoju Sinergija je kreator prve “Inkluzivne olimpijade”u Srbiji, gde boje škola brane zajedno deca sa I bez razvojnih problema, roditelji I prosvetni radnici, sa krajnjim ciljem osnaživanja svih,  prevazilaženja diskriminacije I otuđenosti, a negovanja zajedništva, pripadnosti, podrške I tolerancije. Podstiče škole da imaju svoje himne i navijačke pesme u cilju poboljšanja atmosfere podrške i pripadnosti.

Takođe,u poslednjih godinu dana Sinergija je započela rad na podsticanju volontarizma kao i organske proizvodnje sa ciljem formiranja regije zdravih ljudi  podstičući povezivanje i saradnju sa  zemljama u regionu.

Radno vreme usklađujemo u zavisnosti od aktivnosti , kojima se bavimo i dinamikom realizacije istih.

063/ 7122688
Ul.Hajduk Veljkova br.5, Leskovac
16000
28062923
107285398