SMART EDU SUBOTICA

SMART EDU SUBOTICA

Cilj Smart edu Udruženja je da najbolje programe koji pomažu u razvojnom i edukativnom procesu dece primenimo i podelimo sa svojim članovima i širom predškolskom i školskom populacijom. Zato vršimo edukaciju dece uz pomoć dva programa koja stimulativno utiču na  razvoj, način učenja, usvajanje veština kao i bolju socijalizaciju i komunikaciju polaznika.

SuanPan mentalna aritmetika je kurs za decu od 5 – 14 godine i stvara trajne veštine povezivanja uz pomoć leve i desne ruke i stalnim stimulansom i vežbom istih na računaljci abakus.

Ntc sistem učenja je program kojim pospešujemo darovitost, decu prosečnog kapaciteta ohrabrujemo da se lakše izraze, a putem asocijativnog pamćenja i povezivanjem  različitih sadržaja učimo različite podatke, pesme, lekcije i slično. Program je namenjen deci od 4 – 12 godina. Visoko profesionalan kreativan nastavni kadar je spreman da odgovori različitim izazovima u svakodnevnom radu sa decom.

Smart edu,Subotica

Specifične metode i afirmacija novih razvojno-obrazovnih tehnika
Subotica
Mat.br.28182422
PIB:109176096
Radno vreme od ponedeljka do petka od 17.00-21.00 h
subotom od 09.00 – 21.00 h

069-124-6939, 064-124-6939
Beogradski put 43/2,Subotica
24000
28182422
109176096