TEND PROTECT DOO LESKOVAC

TEND PROTECT DOO LESKOVAC

Preduzeće TEND PROTECT doo Leskovac osnovano je 2015. godine, s ciljem da ponudi stručnu pomoć pre svega ponuđačima da na lak i efikasan način pripreme kompletnu i kvalitetnu ponudu u postupcima javnih nabavki, a sve sa ciljem povećanja svog obima poslovnih aktivnosti, a samim tim i profita.

Konsalting usluge preduzeća TEND PROTECT doo namenjene su pre svega mikro i malim preduzećima kao i preduzetnicima koji pored nedostatka ne samo kadrovskih nemaju ni tehničke kapacitete za pripremu ponude za učešće u postupku javne nabavke.

Naravno, usluge preduzeća TEND PROTECT doo namenjene su i naručiocima u postupcima javnih nabavki koji među svojim upošljenicima nemaju adekvatan i stučan  kadar koji bi blagovremeno i na kvalitetan način izvršio pripremu tenderske dokumentacije, što za posledicu ima pokretanje postupka Zaštite prava ponuđača, „obaranje“ tendera, ponavljanje postupaka javnih nabavki više puta što pored ogoromnog gubitka vremena dovodi i do vellikih materijalnih troškova.

 

063/653-932 016/260-002
Bulevar oslobođenja 147 (ELU centar),
Leskovac
16000
21119369
109055040