UDRUŽENJE “DAH” BEOGRAD

UDRUŽENJE “DAH” BEOGRAD

*Удружење за очување културне баштине ДАХ је непрофитабилна организација основана са циљем очувања културне баштине,едукације младих о наслеђу предака,промовисањем волонтаризма међу грађанима.*
*За три године постојања удружење је организовало низ акција и концерта и том приликом пружили помоћ сиромашним ромским породицама,мајкама са децом-жртвама породичног насиља,особама са посебним потребама и др.*
* ВИЗИЈА:*
*Удружење ДАХ има визију да развија код младих људи и у свом окружењу уопште осећај и жељу да допринесу праведном и хуманом друштву у коме су потребе препознате и решене нарочито међу маргинализованим групама.*

* МИСИЈА:*
*Удружење ДАХ је невладина организација која има задатак да помаже развој демократског друштва кроз културу а на тему:
*-Заштите и промоције људских права.*
*-Друштвеног образовања са циљем економског оснаживања.*
*-Развоја волонтеризма и помоћи угроженима.*
*-Борбе против непотизма и других друштвених аномалија посебно у сфери културе.

011-2419-665 ,061 6341 613
Milosa Zečevića br .6, Beograd
11000
28092024
107747587