UDRUŽENJE “DOMOVINA” ALEKSANDROVAC

UDRUŽENJE “DOMOVINA” ALEKSANDROVAC

У​дружење ​”Домовина​” ​постоји као неформална група грађана од пролећа 2015. године и међу својим члановима има држављане Републике Србије и Руске Федерације. Од самог почетка, група је пре свега радила на узајамној промоцији туристичких потенцијала и културне баштине ових двеју држава.
​Понесени оствареним резултатима, 17. јануара 2016. године, у Александровцу, одржали смо Оснивачку скупштину удружења ​”​ Домовина​”​ , како бисмо институционализовали наше деловање и на тај начин поставили темељ за још значајније резултате у остваривању циљева које смо себи задали:
– Јачање и оснаживање пријатељских и пословних односа са удружењима и
институцијама из Руске Федерације;
– Подстицање грађана, пре свега деце и младих, на друштвену одговорност,
активно учествовање у друштву и волонтеризам;
– Брига о младима и јачање капацитета младих за преузимање активне улоге
у друштву;
– Оснаживање деце и младих за креативно стваралаштво;
– Залагање за поштовање људских и мањинских права, као и за остваривање
права маргинализованих група;
– Унапређење и промоција образовања, културе, привреде, науке и спорта;
– Унапређење и промоција пољопривреде, уз залагање за поштовање принципа
органске производње и заштите животне средине;
– Промоција постојећих и развој нових туристичких потенцијала локалне
заједнице.
​Иако млада организација, иза себе имамо већ неколико значајних пројеката сарадње у области културе и бизниса, реализованих у сарадњи са партнерима из Русије и Србије.

062/17-19-923
Industrijska 24,Aleksandrovac
37230
28193963
109371273