UDRUŽENJE HISBAS BEOGRAD

UDRUŽENJE HISBAS BEOGRAD

Udruženje HISBAS ( Hidrocefalus i spina bifida asocijacija Srbije) osnovali  su terapeuti i roditelji osoba sa hidrocefalusom i spina bifidom 2011. godine. To je nevladino, neprofitno udruženje čiji je cilj unapređenje i zaštita zdravlja kao i poboljšanje kvaliteta života osoba sa spina bifidom i hidrocefalusom. Zadaci udruženja su edukacija stanovništva o bolesti kako bi se smanjio broj novorođenčadi sa ovim problemima i pružanje psihološke podrške deci i roditejima tokom uključivanja u normalne tokove života.

Roditelji i deca učestvuju u aktivnostima HISBAS-a, kroz radionice, tribine, humanitarne i donatorske programe. Udruženje blisko sarađuje sa medicinskim stručnjacima i naučnicima u ovoj oblasti s obzirom na to da je za njihov razvoj i napredak veoma bitna i značajna saradnja sa zdravstvenim radnicima.

Udruženje HISBAS član je Međunarodne federacije za spina bifidu i hidrocefalus (International Federation for Spina bifida i Hydrocephalus) koja uključuje brojne svetske institucije sa zajedničkim ciljem pružanja pomoći osobama sa hidrocefalusom i spina bifidom, davanju pravih informacija o prevenciji i načinima za poboljšanje kvaliteta života ovih osoba.

065/ 317 62 36
Sokobanjska 13,Beograd
11000
28070551
107395803
  • UDRUŽENJE HISBAS BEOGRAD
  • UDRUŽENJE HISBAS BEOGRAD