UDRUŽENJE “ISKRICA IZDP” ZAJEČAR

UDRUŽENJE “ISKRICA IZDP” ZAJEČAR

Udruženje ISKRICA IZDP je građanska organizacija sa aktivnostima usmerenim na iniciranju, zagovaranju, organizovanju i pružanju podrške deci i mladima sa smetnjama u razvoju/invaliditetom, njihovim porodicama i pripadnicima marginalizovanih ili ugroženih grupa.

0611618421
Đure Salaja 17 A ,Zaječar
19000
17689037
105375769