UDRUŽENJE“NAŠ MILANOVAC“ GORNJI MILANOVAC

UDRUŽENJE“NAŠ MILANOVAC“ GORNJI MILANOVAC

“Naš Milanovac” je nestranačko i neprofitno udruženje građana, čiji je cilj da okupi Milanovčane koje povezuje iskrena ljubav prema zavičaju, motivisana željom da naša sredina bude bolja, uspešnija  i perspektivnija, kako za nas tako i za generacije koje dolaze.

Naša namera je da kroz promociju novog, nestranačkog i nadstranačkog pogleda na društveni život stvorimo jasnu alternativu aktuelnom sistemu vrednosti i uspostavimo delotvoran mehanizam za rešavanje konkretnih problema u našoj opštini.

Udruženje je organizovano u sekcije i timove koji su nosioci naših projektnih aktivnosti, a obrazuju se prema ličnim afinitetima, znanju i obrazovanju članova i saradnika.

 

+381 32 710 830
Sinđelićeva 6,Gornji Milanovac
32300
281726566
10896876