UDRUŽENJE”INKLUZIJA DANAS” PROKUPLJE

UDRUŽENJE”INKLUZIJA DANAS” PROKUPLJE

Oblast ostvarivanja ciljeva

Udruženje „Inkluzija danas“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti:  javnog, humanitarnog rada na unapređenju položaja marginalizovanih grupa, naročito osoba sa invaliditetom, starih i iznemoglih lica, pripadnika nacionalnih manjina, socijalno ugroženog stanovništva, ostvarivanja i promocije prava žena.

Vizija organizacije je društvo visoko razvijenom socijalnom zaštitom prilagođenom potrebama građana, u kojoj se najugroženijim pojedincima i grupama građana, sa jednakim šansama i uz ravnopravno učešće, obezbeđuje i pruža savremena i kvalitetna usluga uz poštovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava po evropskim standardima.

Radno vreme od 08 do 16h radnim danima;

065/44-33-232
Poštanska 1/2, Prokuplje
18400
28127383
108301815