ZAŠTITAR DOO KRUŠEVAC

ZAŠTITAR DOO KRUŠEVAC

Privredno društvo za menadžment i konsalting poslove “Zaštitar” DOO(Broj licence: 164-02-00051/2016-01), sa sedištem u Kruševcu, pruža usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požar,  usluge koordinatora pri  izvodjenju gradjevinskih radova, kao i usluge u izradi svih akata iz oblasti radnog odnosa (na osnovu zakonskih propisa).

Zaposleni u firmi (Lica za bezbednost i zdravlje na radu) raspolažu sa preko 30 godina radnog iskustva iz ove oblasti i do sada su svoju stručnost iskazali kroz poslovnu saradnju sa preko stotinu privrednih društava.

Radno vreme: 07:30h – 15:30h

037/ 671 304 , 064/182 82 73
Karađorđeva 10, Jasika, Kruševac
37252
20745673
107120692