ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ,,ZDRAVO MED.SUBOTICA”

Featured Listing
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ,,ZDRAVO MED.SUBOTICA”
Zavod pruža sve vrste specijalističkih lekarskih usluga fizičkim i pravnim licima. Obavlja periodične predhodne i sistematske preglede kao i lekarske preglede za vozače amatere i profesionalce. Obavlja i obuku iz Prve pomoći, osnovnu i napredanu.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika je Privatna zdravstvena ustanova, proistekla iz Poliklinike Zdravo Med osnovana 2015 godine a 2017.godine smo prerasli u Zavod . Kao Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, proširili smo našu delatnost i time omogućii našim korisnicima kako pravnim subjektima tako i građanima pružanje još raznovrsnije i kvalitetnije zdravstvene usluge. Pored kompletne palete usluga medicine rada- dobijanja raznih lekarskih uverenja (za vozačku dozvolu, zaposlenje, studiranje, nošenje oružja, radnoj sposobnosti , periodičnih, predhodnih, sistematskih i ciljanjih pregleda) pružamo specijalističke zdravstvene usluge iz raznih oblasti medicine, građanima, preduzećima, ustanovama , udruženjima i sportskim kolektivima. U našim prostorijama vršimo i obuku Prve pomoći, osnovnu i naprednu obuku.

+381 024 55 50 25 +381 63 88 25 058
Vuka Karadžića 19,Subotica
24000
08967644
109992819
  • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ,,ZDRAVO MED.SUBOTICA”