ŽENSKI CENTAR “MILICA” VRNJAČKA BANJA

ŽENSKI CENTAR “MILICA” VRNJAČKA BANJA

Udruženja građana Ženski centar “MILICA” iz Vrnjačke Banje je humanitarno, dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano 02.02.2010. godine na neodređeno vreme radi unapređenja položaja i kvaliteta života i zdravlja žena.

Misija Udruženja:
Pružanje psihološke podrške obolelima od karcinoma i njihovim porodicama i pomoć pri prevazilaženju problema sa kojima se suočavaju oboleli tokom lečenja kao i edukacija stanovništva o važnosti prevencije i rane dijagnostike u borbi protiv karcinoma.

Vizija Udruženja:
Edukacijom stanovništva razviti svest o važnosti redovnih preventivnih pregleda u cilju smanjenja smrtnosti od karcinoma a osnaživanjem obolelih kroz grupe samopomoći i psihološko kreativne radionice vratiti im osećaj korisnosti i samopoštovanja i time poboljšati kvalitet njihovog života.

Radi ostvarivanja misije i vizije u okviru Udruženja je formiran Dnevni centar “Milica” u okviru koga funkcionišu:

1. Radionica duše
– grupe samopomoći
– psihološke radionice
– kreativno-muzičke radionice
2. Radionice tela
– vežbe posle operacije dojke
– vežbe prevencije osteoporoze i limfedema
– biciklistička sekcija
– pešačke ture

3. Edukativne radionice
– obuka samopregleda dojke
– savetovališta
– tribine o važnosti preventivnih pregleda i zdravih stilova života
– promocije

Udruženje je član Srpskog foruma protiv raka dojke Evropa Donna Srbija , ESGO-ENGAGE – evropskog udruženja za ginekološki karcinom ,Republičke stručne komisije za podršku pacijentima pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije

Dobitnik „Plakete sa srebrnim amblemom“ Skupštine opštine Vrnjačka Banja za izuzetan doprinos u humanitarnom i društveno odgovornom radu u oblasti edukacije, prevencije i lečenja karcinoma.

Radno vreme: od 12h-17h svakog radnog dana

060/661-26-71, 060/361-35-48
Nemanjina 8/16, Vrnjačka Banja
36210
28008031
106502673