„BANATSKE VILE“ PANČEVO

„BANATSKE VILE“ PANČEVO
„BANATSKE VILE“ PANČEVO

Opšti cilj definisan je kao doprinos socijalnoj inkluziji starijih kroz pružanje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou. Snimanje potreba starijih, koji imaju ograničenja fizickih i psihičkih sposobnosti usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez nadzora,  pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa. Misija nam je da svoju službu raširimo po svim selima i da usluga bude dostupna svuda. Da pomognemo i omogućimo korisnicima naših usluga razumevanje i podršku kroz kvalitetnu zdravstvenu negu, medicinsku pomoć i pomoć u kući. Kao tim gerontodomaćica konstantnim usavršavanjem imamo obavezu da našim korisnicima obezbedimo najstručniju negu i neprekidnu dostupnost naših usluga. Mi povezujemo ljude kojima je neophodna pomoć sa ljudima koji su stručno osposobljeni da im pomognu, uz poštovanje dostojanstva i individualnih potreba svakog čoveka. Naša vizija je da formiramo krug poverenja između nas i korisnika naših usluga i da se Banatske vile implementiraju kao simbol za brigu o ljudima. Želimo da pokažemo da ubuduće možete da računate na sigurnog partnera u cilju očuvanja Vašeg zdravlja i zdravlja Vaših najmilijih koji je dostupan u svakom trenutku za Vas. Kroz zajedničku saradnju i poštovanje postavljamo temelj za unapređenja kvaliteta zdravlja Vas i Vaše porodice.

013/317 156
Karađorđeva 20 Pančevo
26000
28139772
108453516