„BANATSKE VILE“ PANČEVO
Duži opis firme

Opšti cilj definisan je kao doprinos socijalnoj inkluziji starijih kroz pružanje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou. Snimanje potreba starijih, koji imaju ograničenja fizickih i psihičkih sposobnosti usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez nadzora,  pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa. Misija nam je da svoju službu raširimo po svim selima i da usluga bude dostupna svuda. Da pomognemo i omogućimo korisnicima naših usluga razumevanje i podršku kroz kvalitetnu zdravstvenu negu, medicinsku pomoć i pomoć u kući. Kao tim gerontodomaćica konstantnim usavršavanjem imamo obavezu da našim korisnicima obezbedimo najstručniju negu i neprekidnu dostupnost naših usluga. Mi povezujemo ljude kojima je neophodna pomoć sa ljudima koji su stručno osposobljeni da im pomognu, uz poštovanje dostojanstva i individualnih potreba svakog čoveka. Naša vizija je da formiramo krug poverenja između nas i korisnika naših usluga i da se Banatske vile implementiraju kao simbol za brigu o ljudima. Želimo da pokažemo da ubuduće možete da računate na sigurnog partnera u cilju očuvanja Vašeg zdravlja i zdravlja Vaših najmilijih koji je dostupan u svakom trenutku za Vas. Kroz zajedničku saradnju i poštovanje postavljamo temelj za unapređenja kvaliteta zdravlja Vas i Vaše porodice.

Telefon
013/317 156
Adresa firme
Karađorđeva 20 Pančevo
PTT broj
26000
Matični broj
28139772
PIB
108453516