DRUŠTVO ZA PODRŠKU OSOBAMA SA AUTIZMOM GRADA NOVOG SADA

DRUŠTVO ZA PODRŠKU OSOBAMA SA AUTIZMOM GRADA NOVOG SADA
DRUŠTVO ZA PODRŠKU OSOBAMA SA AUTIZMOM GRADA NOVOG SADA

Društvo za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada  pruža podršku u prevazilaženju prepreka i lakšem uključivanju u redovne vršnjačke grupe deci, mladima i osobama sa autizmom, kao i njihovim porodicama. Registrovano je 29.01.2001. godine. Društvo je vanstranačaka, nevladina organizacija,  neprofitno je i stoga smo prinuđeni da naše ciljeve i ideje sprovodimo aktivnostima koje se finansiraju putem projekata i donacija ili volontiranjem.

+381 21 527 858; +381 21 63 18 400; +381 60 54 77 012
Bate Brkića 12,Novi Sad
21000
08725993
101645650