„ЕDUKATIVA-CENTAR ZA OBRAZOVANJE“ VALJEVO

„ЕDUKATIVA-CENTAR ZA OBRAZOVANJE“ VALJEVO
„ЕDUKATIVA-CENTAR ZA OBRAZOVANJE“ VALJEVO

“Едукатива – центар за образовање“ је основано као нестраначко, невладино, непрофитабилно удружење ради остваривања циљева у области образовања деце и одраслих  лица организацијом разноврсних едукативних програма за децу и одрасле.

Мисија Удружења је да омогући одрживост високог нивоа ефективности у задовољењу образовних потреба деце и одраслих у култури коју карактерише мењање.

Визија Удружења је да у систематским, сарадничким и прогресу оријентисаним активностима чланова допринесе квалитетном образовању деце и одраслих у смислу комплетног развоја оснаживањем њихових капацитета у одговору на нове изазове.

 fb stranica: https://www.facebook.com/educative.va

 

060/ 880 77 67 060/ 470 23 70
Војводе Степе 32, Ваљево
14000
28199694
109447130