ENVIDOME NIŠ

ENVIDOME NIŠ
ENVIDOME NIŠ

Kompanija Envidome SA je osnovana u avgustu 2003. godine, sa sedištem u Solunu, Grčka. Glavne aktivnosti kompanije su dizajn, integracija, upravljanje, praćenje i implementacija razvojnih inženjerskih projekata, a posebno u oblasti obnovljivih izvora energije.

Od sredine 2004. godine Envidome SA počinje dinamično da razvija svoju delatnost u oblasti obnovljivih izvora energije, a posebno fotonaponskih solarnih sistema. Aktivnosti kompanije pokrivaju sve od dizajna, inženjeringa, izvođenja elektro/mašinskih/građevinskih radova, pa sve do priključenja FN sistema na elektroenergetsku mrežu.

Preciznije, Envidome SA nudi sledeće:

Procena podobnosti i inspekcija predložene lokacije u cilju optimalnog integrisanja i instaliranja fotonaponskog sistema;
Istraživanje, evaluacija, specifikacija i selekcija potrebne opreme i komponenata za predloženi fotonaponski sistem;
Dizajn, proračun i optimizacija najprikladnijeg i najefikasnijeg načina za instaliranje fotonaponskih sistema u zavisnosti od konkretnog slučaja;
Priprema i podnošenje kompletnog dosijea i izveštaja (tehnička studija, potrebna dokumentacija itd.) nadležnim organima za odobrenje projekta i za dobijanje potrebnih dozvola;
Pripremanje i dostavljanje sveobuhvatne studije izvodljivosti za potrebe finansiranja;
Kompletna instalacija FN sistema, implementacija, mrežna veza i isporuka projekta po sistemu ključ-u-ruke, kao i praćenje / koordinacija implementacije projekta do finalne sertifikacije;
Završni pregled i ispitivanje fotonaponske instalacije, kao i kalibracija i kontrola rada cele instalacije.

Dalje …

Kompanija Envidome SA ima veoma iskusan i visoko kvalifikovan tim inženjera i tehničara odnosno instalatera svih potrebnih disciplina i struka (elektro, mašinska i građevinska) koji su potrebni za implementaciju projekata i aktivnosti u oblasti obnovljivih izvora energije, takođe sertifikovani prema ISO 9001 procedurama.Ø

Za period 2009. do 2012. godine Envidome SA je realizovao FN projekte snage preko 12MWp, a do kraja jula 2013. godine eksperti kompanije su završili i povezali na mrežu još 13MWp FN elektrana.Ø

Sredinom 2013 godine osniva se sa sdistem u Nisu Envidome doo Nis a ima kancelarije I u Nisu I u Beogradu I vec do danas firma posluje iskljucivo sa projektovanjem I u gradnjom solarne elektrane  I tek sada zbog zakona u slobodanom rezimu su  I vetro parkovi I prerada otpadaka I biogas postrojenja.

Do sada firma je ugradila preko 1 MW solarnih elektrana u Srbiji a ima dogovoreno oko 5 MW solarnih elektrana I cekamo da se raspise kvota da bi se ugradile te elektrane.

018/ 280-909
Vojvode Mišića, Medijana, Niš
18105
20944242
108167596