JKP NAISSUS NIŠ
Kraći opis firme
Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију.
Duži opis firme

Јавно комунално предузеће Naissus из Ниша, једно је од највећих предузећа из Ниша. Бави се водоснабдевањем и каналисањем отпадних вода на територији града Ниша. Оснивач предузећа је град Ниш.
Водоснабдевање
Град Ниш се снабдева преко три одвојена, а функционално зависна система:

Водоводни систем Медиана, извориште подземне воде прихрањивано претходно пречишћеном водом из водотока Нишаве, капацитета до 600 литара у секунди. Путем две пумпне станице, вода се уводи у дистрибутивну мрежу.

Водоводни систем Студена – карстни природни извор и цевовод са објектима, капацитета до 340 литара у секунди. Доводни цевовод из Горње студене пролази и снабдева Јелашницу и Нишку Бању, одакле долази на резервоар на брду изнад Ниша – Делијски Вис. Надаље, вода природним падом улази у дистрибутивну мрежу и долази до потрошача.
Водоводни систем Љуберађа – Ниш, низ карстних природних извора (Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац) и доводни цевовод са објектима капацитета до 1450 литара у секунди. Доводни цевовод полази са удаљености 70 км од Ниша из Љуберађе, пролази кроз Бабушницу, на њега се затим укључују редом Дивљана, Мокра па Крупац. Цевовод затим пролази коритом Нишаве кроз Сићевачку клисуру и допрема воду у резервоар капацитета 6000 кубика на брду изнад Ниша – Виник. Одатле вода природним падом улази у дистрибутивну мрежу и долази до потрошача.

Наведени системи, са извориштима и припадајућим доводним цевоводима, као и дистрибутивном и разводном мрежом, пумпним станицама и резервоарима, чини Нишки водоводни систем (НИВОС). Њиме се снабдева око 350.000 људи и индустрија, количином од око 35.000.000 кубика годишње. Укупна дужина дистрибутивне мреже је око 1.300 км, а потрошачи се снабдевају кроз 50.000 прикључака.

Дистрибутивну мрежу на територији града одржава 12 екипа одржавања водоводне мреже. Екипе су подењене по рејонима и оспособљене за хитне интервенције.
Каналисање
Канализациони систем града Ниша (НИКАС) је глобално по типу комбинован. У ужем градском језгру су уграђени колектори мешовитог типа, док је у појединим новоизграђеним деловима града изграђен сепаратни тип канализације, тј одвојена је атмосферска од фекалне воде. Укупна дужина НИКАС мреже је око 850 км.

ЈКП Naissus располаже моћном механизацијом за одржавање канализационе мреже, која је способна да одговори највећим изазовима на терену.
Пројектовање
Захваљујући доброј унутрашњој организацији, ЈКП Naissus је у стању да решава веома компликоване проблеме у области водоснабдевања, као и да испоштује постављене рокове. Пажња се обраћа на све, почев од техничке обраде до проналажења најбољег решења. Огромно искуство стоји иза пројектаната ЈКП Naissus, а оно се мери са преко 800 км пројектоване мреже на територији града Ниша.
Контрола воде
Добро технички опремљена, са вишедеценијским искуством у области питких и отпадних вода, лабораторија ЈКП Naissus представља веома важан сегмент у контроли квалитета питке воде. У сладу са постојећим тенденцијама, лабораторија је у поступку акредитације у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025:2006.

Telefon
018 50 27 77
Adresa firme
Knjeginje Ljubice 1/I,Mediana,Niš
PTT broj
18000
Matični broj
07211856
PIB
100667004
  • JKP NAISSUS NIŠ
  • JKP NAISSUS NIŠ
  • JKP NAISSUS NIŠ
  • JKP NAISSUS NIŠ
  • JKP NAISSUS NIŠ