SZR „CUBI 2“  NOVI SAD
Kategorija
Kraći opis firme
Mašinska Obrada Motora
Kompletna obrada: glave motora, radilice, bloka motora, bušenje cilindara i honovanje, ugradnja cilindarskih košuljica i ravnanje, trnovanje kućišta radilice i bregaste osovine, strugarske obrade i peskiranje delova motora stakloplastikom
Telefon
021/444-917 ,021443-326
Adresa firme
Bulevar Vojvode Stepe 36a, Novi Sad
21000
Matični broj
53722261
PIB
100238926
Ovlašćeno lice
Zoltan Buhmiler