UDRUŽENJE PATRONAŽNIH SESTARA I BABICA SRBIJE
Kraći opis firme
Centar za edukaciju, podršku i osnaživanje zdravstvenih radnika i roditelja.
Telefon
060/ 31 84 017
Adresa firme
Vespučijeva 31,Beograd
11070
Matični broj
284246595
PIB
110473541
Ovlašćeno lice
Tatjana Dimitrijević
VIVA-BJK BEOGRAD
Telefon
011/316-7021
Adresa firme
Dr Nedeljka Ercegovca 34a,Zemun,Beograd
11000
Matični broj
64881680
PIB
110505042