„BANATSKE VILE“ PANČEVO
Telefon
013/317 156
Adresa firme
Karađorđeva 20 Pančevo
26000
Matični broj
28139772
PIB
108453516
DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČJU PARALIZU PROKUPLJE
Telefon
027/333-802
Adresa firme
Trg Topličkih junaka br. 16,Prokuplje
18400
Matični broj
28165714
PIB
108868147
DRUŠTVO ZA PODRŠKU OSOBAMA SA AUTIZMOM GRADA NOVOG SADA
Telefon
+381 21 527 858; +381 21 63 18 400; +381 60 54 77 012
Adresa firme
Bate Brkića 12,Novi Sad
21000
Matični broj
08725993
PIB
101645650
PRODUŽI ŽIVOT NIŠ
Telefon
064/ 24 04 990 , 064/ 80 26 365
Adresa firme
Ul. Srbinjska br.3b,Niš
18103
Matični broj
64922122
PIB
110608237
TIHO ZVONO SREMSKA MITROVICA
Kraći opis firme
Nevladina Organizacija
Telefon 2
062/ 14 03 367
Adresa firme
Slobodana Maletica 102,Sremska Mitrovica
22000
Matični broj
28272219
PIB
111250081
Ovlašćeno lice
Bucaja Ljiljana
UDRUŽENJE DISTROFIČARA SREMSKOG OKRUGA
Telefon
022/ 461-877, 064/ 22 41 927
Adresa firme
Ul. JNA br. 121,Ruma

22400
Matični broj
08617724
PIB
101913473
UDRUŽENJE OBOLELIH OD MIŠIĆNIH I NEURO-MIŠIĆNIH BOLESTI TOPLIČKOG OKRUGA
Telefon
Telefon 027 322 545 Udruženje, 027 322 349( Dnevni boravak)062 8876000
Adresa firme
Ul. Vojvode Mišića br. 46,Prokuplje
18400
Matični broj
17186892
PIB
102159218
UDRUŽENJE PATRONAŽNIH SESTARA I BABICA SRBIJE
Kraći opis firme
Centar za edukaciju, podršku i osnaživanje zdravstvenih radnika i roditelja.
Telefon
060/ 31 84 017
Adresa firme
Vespučijeva 31,Beograd
11070
Matični broj
284246595
PIB
110473541
Ovlašćeno lice
Tatjana Dimitrijević
UDRUŽENJE PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA
Telefon
021/ 472-0004
Adresa firme
Bulevar oslobodjenja 30A,lokal br. 15,Novi Sad
21000
PIB
101645502
Udruženje roditelja dece ometene u razvoju Vrnjačka Banja
Telefon
036/622-832
Adresa firme
Cara Dušana br.20(zgrada stare Šumadije),Vrnjačka Banja
36210
Matični broj
17664182
PIB
104685884