Medicina i zdravstvo

PRODUŽI ŽIVOT NIŠ
Ul. Srbinjska br.3b,Niš
18103
064/ 24 04 990 , 064/ 80 26 365
64922122
110608237
TIHO ZVONO SREMSKA MITROVICA
Slobodana Maletica 102,Sremska Mitrovica
22000
Nevladina Organizacija
062/ 14 03 367
28272219
111250081
Bucaja Ljiljana
UDRUŽENJE PATRONAŽNIH SESTARA I BABICA SRBIJE
Vespučijeva 31,Beograd
11070
Centar za edukaciju, podršku i osnaživanje zdravstvenih radnika i roditelja.
060/ 31 84 017
284246595
110473541
Tatjana Dimitrijević
UDRUŽENJE PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA
Bulevar oslobodjenja 30A,lokal br. 15,Novi Sad
21000
021/ 472-0004
101645502
VIVA-BJK BEOGRAD
Dr Nedeljka Ercegovca 34a,Zemun,Beograd
11000
011/316-7021
64881680
110505042
ZDRAVLJE-BOŽURI BEOGRAD
Gospodar Jovanova 10,Beograd
11102
Udruženje Zdravlje-Božuri
060/ 08 05 008
28257813
110804278
Opačić Vladica