Medicina i zdravstvo

„BANATSKE VILE“ PANČEVO
Karađorđeva 20 Pančevo
26000
013/317 156
28139772
108453516
DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČJU PARALIZU PROKUPLJE
Trg Topličkih junaka br. 16,Prokuplje
18400
027/333-802
28165714
108868147
DRUŠTVO ZA PODRŠKU OSOBAMA SA AUTIZMOM GRADA NOVOG SADA
Bate Brkića 12,Novi Sad
21000
+381 21 527 858; +381 21 63 18 400; +381 60 54 77 012
08725993
101645650
PRODUŽI ŽIVOT NIŠ
Ul. Srbinjska br.3b,Niš
18103
064/ 24 04 990 , 064/ 80 26 365
64922122
110608237
TIHO ZVONO SREMSKA MITROVICA
Slobodana Maletica 102,Sremska Mitrovica
22000
Nevladina Organizacija
062/ 14 03 367
28272219
111250081
Bucaja Ljiljana
UDRUŽENJE DISTROFIČARA SREMSKOG OKRUGA
Ul. JNA br. 121,Ruma

22400
022/ 461-877, 064/ 22 41 927
08617724
101913473
UDRUŽENJE OBOLELIH OD MIŠIĆNIH I NEURO-MIŠIĆNIH BOLESTI TOPLIČKOG OKRUGA
Ul. Vojvode Mišića br. 46,Prokuplje
18400
Telefon 027 322 545 Udruženje, 027 322 349( Dnevni boravak)062 8876000
17186892
102159218
UDRUŽENJE PATRONAŽNIH SESTARA I BABICA SRBIJE
Vespučijeva 31,Beograd
11070
Centar za edukaciju, podršku i osnaživanje zdravstvenih radnika i roditelja.
060/ 31 84 017
284246595
110473541
Tatjana Dimitrijević
UDRUŽENJE PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA
Bulevar oslobodjenja 30A,lokal br. 15,Novi Sad
21000
021/ 472-0004
101645502
Udruženje roditelja dece ometene u razvoju Vrnjačka Banja
Cara Dušana br.20(zgrada stare Šumadije),Vrnjačka Banja
36210
036/622-832
17664182
104685884