„TURIST BIRO“BANJA KOVILJAČA
Telefon
+381 15 81 84 81, +381 64 85 68 266, +381 64 85 68 267
Adresa firme
MarsalaTita bb, Banja Koviljaca
15316
Matični broj
20607386
PIB
10646503
DISCOVER SERBIA PRIBOJ
Telefon
064/61 43 665
Adresa firme
Nemanjina 44, Priboj
31230
Matični broj
28183518
PIB
109198532
MISIJA KREATIVA KLADOVO
Telefon
019/ 802 457 064/39 81 880
Adresa firme
Dunavska 1a, Kladovo
19320
Matični broj
17685848
PIB
105168977
UDRUŽENJE LJUBITELJA TAMIŠA „OPAVA“
Kraći opis firme
Udruženje je nastalo kao potreba da se zaštiti i promoviše reka Tamiš i da se u okviru našeg turističkog kompleksa ponude i iskoriste mnogobrojni potencijali koje nam Tamiš pruža.
Telefon
+381 63/ 77 64 964
Adresa firme
Beogradska 1,Opovo
26204
Matični broj
28012128
PIB
106583157
Ovlašćeno lice
Ilija Popovic
VILA JANKOVIĆ VRNJAČKA BANJA
Telefon
036/ 61 67 40, 069/ 61 67 40, 063/ 64 86 58
Adresa firme
Adresa

Popinskih boraca 11,
na 200 m od centra
Naselje Raj
36210