MISIJA KREATIVA KLADOVO

MISIJA KREATIVA KLADOVO
MISIJA KREATIVA KLADOVO

„МИСИЈА КРЕАТИВА КЛАДОВО“ је непрофитно удружење жена и инвалида које се бави очувањем традиције, обичаја и старих заната. Постојимо и успешно опстајемо 12 година. Почели смо скромно захваљујући донацијама разбоја и опреме за старе занате. Етно мрежа нам је кровно удружење и са њима учествујемо у многим пројектима, манифестацијама и едукацијама. Трудимо се да будемо од опште користи друштву и лoкалном становништву радећи на деликатном задатку очувања традиције, обичаја и ношњи нашег краја поготово што спадамо у мешовоту средину са врло развијеном локалном традицијом.
Окупљамо жене и инвалиде који своју креативност изражавају у техникама старих заната као што је ткање, вез на плишу и платну и керамика. Кроз сувенирски програм који је обогаћивање туристичке понуде Кладова. Једно од стратешких опредељења за развој Кладова је туризам. Употребни сувенир направљен техникама старих заната од природних материјала са карактеристичним мотивима овог краја. Учешћем у јавним радовима и многим пројектима запошљавамо тешко запосливе категорије жене , младе и инвалиде.
Подржани смо од локалне самоуправе на тај начин што нам је одобрен простор за рад у коме обједињујемо три радионице, за ткање, за вез и за керамику . Под истим кровом је и продајни простор као и етно соба или извориште идеја јер ту излажемо поклоњене експонате и ношње.
Наши производи користе се као дипломатски поклони приликом посета многих званичника и делегација.
Обилазе нас школска деца , туристи и становништво. Организујемо, врло посећене изложбе у Дому културе са сваким новим пројектом .
ПРОЈЕКТИ:
11 Јавних радова ид којих је 5 за инвалиде.
Етно мрежа и ГИЗ – Лиценцирање стандарда у руралном подручју 2011
ФАО и шпанска влада – Црнајка
ДЕлегација Европске уније- „ Запошљавање у руралном подручју.
Академика – Развој предузетништва у културним креативним индустријама , Међународни пројекат

019/ 802 457 064/39 81 880
Dunavska 1a, Kladovo
19320
17685848
105168977
  • MISIJA KREATIVA KLADOVO
  • MISIJA KREATIVA KLADOVO
  • MISIJA KREATIVA KLADOVO
  • MISIJA KREATIVA KLADOVO
  • MISIJA KREATIVA KLADOVO
  • MISIJA KREATIVA KLADOVO
  • MISIJA KREATIVA KLADOVO
  • MISIJA KREATIVA KLADOVO
  • MISIJA KREATIVA KLADOVO
  • MISIJA KREATIVA KLADOVO