UDRUŽENJE DISTROFIČARA SREMSKOG OKRUGA

UDRUŽENJE DISTROFIČARA SREMSKOG OKRUGA
UDRUŽENJE DISTROFIČARA SREMSKOG OKRUGA

Udruženje distrofičara Sremskog okruga je društveno-humanitarna, neprofitna, nevladina organizacija koja obuhvata lica obolela od mišićne distrofije sa teritorije Sremskog okruga, ima  osnovni cilj da ukazivanjem pomoći svojim članovima kroz dobrovoljni i stručni rad, podiže standard i kvalitet života distrofičara i njihovih porodica, unapređenjem odnosa sa okolinom kao uslov za njihov nezavisan život.

Udruženje distrofičara Sremskog okruga je kao osnovna organizacija član Saveza distrofičara Vojvodine i Saveza distrifičara  Srbije. Udruženje takođe sarađuje i sa ostalim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom kako na lokalnom nivou tako i šire.

Radno vreme:  10-16 h

022/ 461-877, 064/ 22 41 927
Ul. JNA br. 121,Ruma
22400
08617724
101913473