UDRUŽENJE OBOLELIH OD MIŠIĆNIH I NEURO-MIŠIĆNIH BOLESTI TOPLIČKOG OKRUGA

UDRUŽENJE OBOLELIH OD MIŠIĆNIH I NEURO-MIŠIĆNIH BOLESTI TOPLIČKOG OKRUGA
UDRUŽENJE OBOLELIH OD MIŠIĆNIH I NEURO-MIŠIĆNIH BOLESTI TOPLIČKOG OKRUGA

Удружење оболелих од мишићних и неуромишићних болести Топличког округа Прокупље је нестраначка, непрофитна организација која има за циљ окупљање особа са инвалидитетом у циљу пружања неопховне и материјалне помоћи. Удружење је основано 1997. године и окупља лица оболела од мишићних и неуромишићних болести коју чине категорије:

оболели од мултипле склерозе

целебралне дечије парализе

параплегије, дистрофије

ретардо-психо моторике.

Сва ова обољења се јављају у преко 300 облика болести које су прогресивне, генетске и још увек неизлечиве.

Удружење тренутно има 235 чланова.

„Назив Удружења је: „УДРУЖЕЊЕ ОБОЛЕЛИХ ОД МИШИЋНИХ И НЕУРО-МИШИЋНИХ БОЛЕСТИ ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА“ Прокупље. „Удружење оболелих од мишићних и неуро-мишићних болести Топличког округа Прокупље је ванстраначка добровољна хуманитарна организација са социјално-хуманитраним циљевима у којој се удружују људи ради остваривања заједничких циљева и задатака:  пружање помоћи појединцима и групама по принципу људске солидарности, заштита права инвалида, помоћ деци и омладини са посебним потребама, помоћ старијим и немоћним лицима, едукација особа са инвалитетом.

 

Циљеви Удружења 

 

Циљеви Удружења су унапређивање квалитета живота особа са инвалидитетом, организовање  активности ради социјализације и рехабилитације особа са инвалидитетом, едукација особа са инвалидитетом и њихових породица и пружања осталих видова социо-економске помоћи и подршке.Ради остваривања својих циљева Удружење подстиче и координира активност свих чланова на остваривању циљева и задатака, у складу са Уставом, Законом о друштвеним организацијама и Удружењем грађана и другим законским прописима. У остваривању циљева и задатака из става 1. овог члана Удружење нарочито ради на:

1.Окупљању грађана свих друштвених субјеката за што успешније организовање акција на унапређењу

здравствене заштите од мишићних и неуро-мишићних болести,

2. Доприносу у предузимању превентинвих мера, укључујући и информисање становништва  о здравственој заштити и пружању помоћи у раном откривању мишићних и неуро-мишићних болести,

3. На организовању и спровођењу одређене васпитно пропагандне активности у школама, предузећима и месним заједницама.

4. Успостављању сарадње са организацијама Црвеног крста, Неуролошким центром, Центром за оцијални рад, Домом за стара и незбринута лица, стручним организацијама и другим организацијама владиног и невладиног сектора међународног и локланог карактера и организацијама које имају сличне циљеве и задатке.

5. На пружању непосредне помоћи инвалидним лицима у свакодневним обавезама (куповини хране,набавке лекова, помоћ при остваривању здравствене заштите, помоћ у спровођењу свакодневне личне хигијене, хигијене стана и сл.)

6.Пружању услуга бриге о деци и омладини са посебним потребама и стучне подршке у оквиру Дневног боравка.

7.Организује волонтерске акције.

8.Организује и учествује самостално или у заједници са другим организацијама, стручне скупове,

саветовање и семинаре.

9. Ангажује стручњаке за рад на едукацији деце, омладине и одраслих у областима деловања

Telefon 027 322 545 Udruženje, 027 322 349( Dnevni boravak)062 8876000
Ul. Vojvode Mišića br. 46,Prokuplje
18400
17186892
102159218