UDRUŽENJE PATRONAŽNIH SESTARA I BABICA SRBIJE
Kraći opis firme
Centar za edukaciju, podršku i osnaživanje zdravstvenih radnika i roditelja.
Duži opis firme

Udruženje “Udruženje patronažnih sestara i babica Srbije” je osnovano radi stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika kao i ostvarivanja ciljeva u oblasti edukacije i pripreme za roditeljstvo budućih roditelja.
Udruženje se pored stručne edukacije zdravstvenih radnika,bavi i edukacijom budućih roditelja, kroz zdravstveno-vaspitni rad sa trudnicama, škole roditeljstva, savetovalista za dojenje, interaktivne radionice i psihofizičkom pripremom za porodjaj.
Aktivno učestvujemo na međunarodnim skupovima i kongresima, sarađujemo sa obrazovnim institucijama , stručnim udruženjima i drugim organizacijama u interesu unapređenja zdravstvene kulture stanovništva sa posebnim akcentom na unapređenje reproduktivne zaštite žena.
Podstičemo unapređenje zdravstvene kulture stanovništva organizovanjem skupova, tribina, savetovališta i interaktivnih radionica.
Organizujemo stručne kongrese, konferencije , forume za zdravstvene radnike i edukacione skupove za trudnice i roditelje.
Udruženje organizuje i kordinise Školicama roditeljstva i omogućava budućim roditeljima da zajedno sa stručnjacima bezbrižno prođu kroz trudnoću, porođaj i period nakon porođaja

Telefon
060/ 31 84 017
Adresa firme
Vespučijeva 31,Beograd
PTT broj
11070
Matični broj
284246595
PIB
110473541