Udruženje roditelja dece ometene u razvoju Vrnjačka Banja

Udruženje roditelja dece ometene u razvoju Vrnjačka Banja
Udruženje roditelja dece ometene u razvoju Vrnjačka Banja

Udruženje roditelja dece ometene u razvoju Vrnjačka Banja, osnovano je 2006.godine,a u okviru udruženja postoji dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju.Od 2015.god.funkcioniše kao jedini licencirani pružalac usluga iz oblasti socijalne zaštite namenjen osobama sa smetnjama u razvoju na teritoriji Opštine Vrnjačka Banja.Uslugu koristi 15 korisnika sa gradskog i seoskog područja opštine.U udruženju su stalno zaposleni stručni radnici,saradnik i vozač.
Radno vreme:08.00-16.00h(pon.-pet.)

036/622-832
Cara Dušana br.20(zgrada stare Šumadije),Vrnjačka Banja
36210
17664182
104685884