ZDRAVLJE-BOŽURI BEOGRAD
Kraći opis firme
Udruženje Zdravlje-Božuri
Duži opis firme

Хуманитарно удружење „Удружење стоматолога, лекара, медицинских сестара и техничара за помоћ људима на Косову и Метохији–Здравље – Божури“(у даљем тексту удружење) је независна,самостална,добровољна,невладина,интересна и нестраначка организација чланова,утемељена на начелима демократског заступања и уважавања воље својих чланова организованих у удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у хуманитарној,социјалној,материјалној и, пре свега,здравственој области.
Члан 2.
Овим се Статутом утврђује сврха удружења, његова унутрашња
организација, назив, седиште, подручје деловања, знак удружења,
телаудружења, начин избора и опозива тих тела, овлашћења тела
удружења, поступак учлањивања и престанак чланства, начин
одређивањачланарине, начин доношења и измене Статута,
правилника и других аката, начин стицања имовине, располагања имовином и надзора над њом, те престанак удружења.
Члан 3.
Удружење је независно правно лице.
Удружење чине сви његови организациони облици утврђени Статутом.
Удружење се за остваривање интереса чланова бори свим легитимним
средствима.
Удружење сарађује са другим хуманитарним организацијама, истих
или сродних интереса, како у земљитако и у иностранству, те се у такве организације може учланити, у складу са начелима хуманитарне солидарности.
Члан 4.
Удружење делује по начелима:
• Заштите социјалних права чланова;
• Демократског уважавања воље чланова;
• Одговорности заступника удружења;
• Независности од послодаваца, политичких странака и верских заједница;
• Самосталности у уређењу унутрашње организацијеудружења;
• Избору и разрешењу својих тела и представникаудружења;
• Јавности рада;
• Социјалне и хуманитарне солидарности; и
• Поштовања људских права и слобода.

Telefon
060/ 08 05 008
Adresa firme
Gospodar Jovanova 10,Beograd
PTT broj
11102
Matični broj
28257813
PIB
110804278
  • ZDRAVLJE-BOŽURI BEOGRAD
  • ZDRAVLJE-BOŽURI BEOGRAD
  • ZDRAVLJE-BOŽURI BEOGRAD
  • ZDRAVLJE-BOŽURI BEOGRAD
  • ZDRAVLJE-BOŽURI BEOGRAD
  • ZDRAVLJE-BOŽURI BEOGRAD
  • ZDRAVLJE-BOŽURI BEOGRAD
  • ZDRAVLJE-BOŽURI BEOGRAD
  • ZDRAVLJE-BOŽURI BEOGRAD