Srbija Trade Usluge

Naša misija i osnovni cilj je da preduzećima i preduzetnicima pružimo podršku u oblastima u kojima postoji potreba za angažovanjem stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom. Nastojali smo da objedinimo paket usluga koji će doneti benefite u poslovanju Vaših firmi i stvoriti uslove za dalji rast i razvoj.U zavisnosti od želja i zahteva naših komitenata,trudimo se se da proširimo asortiman svojih usluga.

Preduzeće „Srbija Trade“ nudi svojim klijentima sledeće vrste usluga:

Računovodstvene usluge

Kada su računovodstvene usluge u pitanju, nudimo sledeće vrste usluga:

 

 • vođenje poslovnih knjiga
 • sastavljanje finansijskih izveštaja
 • izrada specijalnih bilansa
 • transferne cene
 • računovodstveni konsalting

Finansijski konsalting

Iz oblasti finansijskog konsaltinga nudimo sledeće usluge:

 

 • izrada investicionih studija
 • izrada biznis planova
 • analiza finansijskih izveštaja
 • finansijska analiza poslovanja
 • ocena boniteta
 • procena vrednosti imovine i kapitala

Uvođenje sistema kvaliteta

 • implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001
 • implementacija sistema upravljanja zaštititom životne sredine ISO 14001
 • implementacija sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu OHSAS18001
 • implementacija sistema menadžmenta kvalitetom-posebni zahtevi za auto industriju ISO TS 16949
 • edukacija menadžmenta iz oblasti upravljanja integrisanim sistemom kvaliteta
 • obuka internih proverivača sistema kvaliteta
 • sprovođenje internih provera sistema kvaliteta
 • izrada organizacionog struktuiranja preduzeća (izrada organizacionih šema i opisa poslova,pravilnika o sistematizaciji radnih mesta)
 • saradnja sa sertifikacionim organizacijama u postupku dobijanja sertifikata.

Izrada sajtova

Srbija Trade je u svoj asortiman usluga uvrstila i uslugu izrade sajtova. Funkcionalan i vizuelno dopadljiv sajt je postao jedna od glavnih odlika uspešne firme. Mnogi posetioci sajta (vaši budući klijenti) poistovećuju kvalitet Vašeg sajta sa kvalitetom firme.

Srbija Trade pored izrade sajtova nudi i sve prateće usluge koje prate implementaciju sajta. Radimo SEO optimizaciju, kupujemo Domen, Hosting, vodimo Internet kampanje, prijavljujemo Vas na popularne društvene mreže (Facebook, Twitter, Google+).

U zavisnosti od Vašeg poslovanja, tj. od Vaših potreba kada je sajt u pitanju u ponudi imamo DVE vrste sajtova.

 1. statički sajt (funkcionalan i vizuelno dopadljiv sajt, za koji nije potrebno održavanje, ali koji nema mogućnost samostalnog dodavanja sadržaja – novih stranica, slika, tekstova…).
 2. dinamički sajt (visoko funkcionalan sajt, vizuelno dopadljiv, za koji je potrebno održavanje, ali koji ima mogućnost samostalnog dodavanja sadržaja – neograničenog broja stranica, slika, teksotva).

Konkursi

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u oblasti praćenja različitih konkursa od strane domaćih i međunarodnih organizacija,odlučili smo da sve konkurse objedinimo na ovoj stranici sajta.U prilici smo da Vam u pribavljanju finansijskih sredstava neophodnih za unapređenje poslovanja Vašeg preduzeća,ponudimo uslugu pružanja informacija o aktuelnim konkursima.

Informacije o bespovratnim sredstvima,subvencijama,donacijama i najpovoljnim kreditnim linijama možete naći u našoj bazi.Važnost praćenja i mogućnost prijave na konkurse su od velikog značaja, jer mogu obezbediti dodatne izvore finansiranja za Vaše preduzeće.

U našoj bazi se u svakom trenutku nalazi između 30-50  aktivnih konkursa,raspoređenih u određene kategorije,u zavisnosti od potreba preduzeća i preduzetnika.

Ukoliko želite da budete informisani o konkursima, možete se pretplatiti na korišćenje naše baze.

Za potrebe vašeg preduzeća nudimo usluge pisanja projekata i vršimo prijave na objavljene konkurse.

konkursi