Zaštita autorskih prava

Preduzeće “SRBIJA TRADE“ doo snažno podržava zaštitu autorskih prava. Svi tekstovi i fotografije koje objavimo na svom sajtu, nastali su u toku naših redovnih aktivnosti.

Ukoliko tokom korišćenja informacija sa sajta www.srbijatrade.rs imate bilo kakvu sumnju u povredu svojih ili nečijih autorskih prava, molimo da nam odmah ukažete na to, a predstavnici preduzeća „SRBIJA TRADE“ će u najkraćem roku reagovati i odmah ukloniti povređene povrede autorskih prava, uz javno izvinjenje autorima. Do tada, ne prihvatamo odgovornost za povredu autorskih prava i smatramo izvor informacije odgovornim za objavljivanje i dalje prosleđivanje.

Ukazivanje na povredu autorskih prava možete ostvariti preko e-mail office@srbijatrade.rs ili na telefon 036/392-532

Hvala na saradnji.

SRBIJA TRADE DOO